Acte normative invatamint prescolar

 1. Codul educației, 2014 
 1. Codul de etică al personalului din instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic
 1. Regulamentul de funcționare și organizare a instituției preșcolare, 2010 
 1. Regulamentul de organizare obligatorie a pregătirii copiilor către școală de la vîrsta de 5 ani, 2010 
 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a copiilor de 3-6(7) ani. Hotărârea Guvernului nr.567 din 10.09.09, Monitorul Oficial nr.144-147 (3477-3480) din 18.09.09 
 1. Curriculumul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 2008 
 1. Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani, 2010 
 1. Standardele profesionale naționale ale cadrului didactic din instituția de educație timpurie, 2010 
 1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățămînt general (Ordinul nr.77 din 20.02.2015) 
 1. Ordinul nr. 1277 din 30 decembrie 2014 Cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt. Monitorul oficial, nr.22-28 (5064-5070) din 30 ianuarie 2015 
 1. Ordinul nr.77 din 22 februarie 2013 Cu privire la Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 
 1. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, 153/1043/1042/293 din 8 octombrie 2014 Cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului  
 1. Ordinul Ministerului Educației nr.1049 din 10.10.2014 „Cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului” 
 1. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului (Ordinul nr.1049 din 10 octombrie 2014) 
 1. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile care se referă la copii (Ordinul Ministerului Educației nr.60 din 07.02.2014)
 1. Ghid „Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii”, 2012/2014 
 1. Ghidul „Comunicăm eficient cu familia”, 2014 
 1. Ghidul “1001 idei pentru o educație timpurie de calitate”, 2010
 1. „Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie”, 2008  

Добавить комментарий