Acte normative invatamint primar si secundar general

1.Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014

 1. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014
 1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare 
 1. Codul de etică al personalului din instituțiile de învățămînt general și profesional tehni
 1. Standarde de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului 
 1. Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin Ordinul nr. 581 din 24 iunie 2015 link: 
 1. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 2015
 1. Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 30 octombrie 2014 
 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, anul şcolar 2014 – 2015
 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2014-2015
 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţămîntul primar, anul şcolar 2014 – 2015
 1. Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului (Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04. 2014) 
 2. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (Ordinul ME nr. 858 din 23 august 2013) 
 1. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 153/1043/1042/293 din 8 octombrie 2014 ,,Cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare,exploatare și trafic al copilului” 
 2. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului (Ordinul nr.1049 din 10 octombrie 2014) 
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea 
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”
 1. Instrucţiunea privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor şi Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei (Ordinul ME nr. 136 din 26 martie 2013)
 1. Legea privind accesul la informație 
 1. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile care se referă la copii (Ordinul ME nr. 60 din 7.02.2014) 
 2. Documente pe educația incluzivă
 1. Planul cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016

 

Добавить комментарий