Atenţie!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt general

Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Ocniţa, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii de învăţămînt general:

1. Gimnaziul Naslavcea
2. Gimnaziul „V.Tonu” s. Dîngeni
3. Gimnaziul Hădărăuți
4. Școala-primară grădiniță Codreni

Condiții de participare la concurs
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
— deţine cetăţenia Republicii Moldova;
— are studii superioare universitare ;
— are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
— pentru instituțiile de învățămînt special și extrașcolar constituie avantaj deținerea de competențe relevante profilului instituției;
— la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
— cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română — cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
— este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
— nu are antecedente penale;
— nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant legal la Direcția Învăţămînta Consiliului Raional Ocniţa bir. 204, prin poştă sau prin e-mail în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.
Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:
— cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
— copia actului de identitate;
— copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
-copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
— copia carnetului de muncă autentificat;
— curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
— certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
— cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant legal, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.
Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.
În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant legal, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Ocniţa pe adresa: oraşul Ocniţa, str. Independenţei, 51, et. II, biroul 204.
Data-limită de depunere a actelor – 10 OCTOMBRIE 2016.
Informații privind bugetul pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Ocnita www.diocnita.md /rapoarte/bugetul instituţiilor de învăţămînt.
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Ostroveţchi Natalia, telefon de contact: (0271) 21208, adresa electronică: diocnita@mail.ru
Concursul se va desfășura pe adresa: or. Ocniţa. Str Indepenedenţei nr. 51, et II, în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările Ordinului nr.163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului mai sus numit publicate în Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015.
Concursul se va organiza şi desfășura în 4 etape:
1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
2) evaluare cunoștințelor profesionale și manageriale (testul în baza instrucțiuii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director ai instituției de învățămînt general; aprobat prin ordinul ME nr.1044 din 29.10.2015,publicată în Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015);
3) evaluarea curriculum vitae;
4) interviul.

microsoft wordBIBLIOGRAFIA_CONCURSULUI_LA_FUNCIA_DE-DIRECTOR (1)

Check Also

576857548a67d

Aviz etapa a III-a şi a IV-a

AVIZ!    Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei de concurs și candidatul ...

112 comments

 1. that’s why I bookmarked this page for get news feed with perfectly information in the next coming post ,

 2. I simply wanted to write down a quick word to say thanks to you for those wonderful tips and hints you are showing on this site.

 3. I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ‘ ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious

 4. This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

 5. The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing

 6. (Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.

 7. Those guidelines additionally worked to become a good way to recognize that other people online have the identical fervor like mine to grasp great deal more around this condition.

 8. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 9. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 10. (Existing without the answers to the difficulties you’ve sorted out through this guide is a critical case, as well as the kind which could have badly affected my entire career if I had not discovered your website.

 11. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 12. Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.

 13. (that I started to visit your website after finding a very interesting post about some info that I was looking for. I have to admit that after receiving some of these great post on my email and reading through them, I have found on this blog a huge source of valuable information that helps me climb to a higher level everyday.)

 14. (It has been simply incredibly generous with you to provide openly what exactly many individuals would’ve marketed for an ebook to end up making some cash for their end, primarily given that you could have tried it in the event you wanted.

 15. Amazing article ! Extremely useful and helpful that’s provide with the useful information ,

 16. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing.

 17. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work..

 18. Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.

 19. (I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the net and meeting techniques that were not productive, I thought my life was done.

 20. I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ‘ ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious

 21. Thumb up for this post.

 22. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing.

 23. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 24. (Very useful article, this is definitely very helpful for a website. Thanks

 25. (I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the net and meeting techniques that were not productive, I thought my life was done.

 26. No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

 27. Needed to compose you a very little word to thank you yet again regarding the nice suggestions you’ve contributed here.

 28. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing.

 29. Those guidelines additionally worked to become a good way to recognize that other people online have the identical fervor like mine to grasp great deal more around this condition.

 30. Those guidelines additionally worked to become a good way to recognize that other people online have the identical fervor like mine to grasp great deal more around this condition.

 31. (I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the net and meeting techniques that were not productive, I thought my life was done.

 32. What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

 33. Needed to compose you a very little word to thank you yet again regarding the nice suggestions you’ve contributed here.

 34. The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing

 35. (Existing without the answers to the difficulties you’ve sorted out through this guide is a critical case, as well as the kind which could have badly affected my entire career if I had not discovered your website.

 36. The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing

 37. I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.

 38. This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

 39. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 40. This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

 41. No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

 42. Those guidelines additionally worked to become a good way to recognize that other people online have the identical fervor like mine to grasp great deal more around this condition.

 43. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 44. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 45. Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.

 46. (It has been simply incredibly generous with you to provide openly what exactly many individuals would’ve marketed for an ebook to end up making some cash for their end, primarily given that you could have tried it in the event you wanted.

 47. (I believe there are many more pleasurable opportunities ahead for individuals that looked at your site.

 48. The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing

 49. (Your good knowledge and kindness in playing with all the pieces were very useful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this.

 50. Thumb up for this post.

 51. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 52. Really appreciate thanks for sharing the post !!!!!

 53. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing.

 54. (Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.

 55. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information..

 56. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 57. Really appreciate thanks for sharing the post !!!!!

 58. (Normally I don’t read an article on blogs, however, I would like to say that this write-up on this worth-sharing article very pressured me to try and do so!

 59. (Normally I don’t read an article on blogs, however, I would like to say that this write-up on this worth-sharing article very pressured me to try and do so!

 60. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 61. Thumb up for this post.

 62. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work..

 63. This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

 64. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

 65. (Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.

 66. Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

 67. (Existing without the answers to the difficulties you’ve sorted out through this guide is a critical case, as well as the kind which could have badly affected my entire career if I had not discovered your website.

 68. (that I started to visit your website after finding a very interesting post about some info that I was looking for. I have to admit that after receiving some of these great post on my email and reading through them, I have found on this blog a huge source of valuable information that helps me climb to a higher level everyday.)

 69. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information..

 70. HelloHey thereHeyHowdyGood dayHi thereHello thereHi! This post couldn’tcould not be written any better! ReadingReading through this post reminds me of my oldgood oldprevious room mate! He always kept talkingchatting about this. I will forward this articlepagepostwrite-up to him. Pretty sureFairly certain he will have a good read. ThanksThank youMany thanks for sharing!

 71. HiWhat’s upHi thereHello, its nicepleasantgoodfastidious articlepostpiece of writingparagraph regardingconcerningabouton the topic of media print, we all knowbe familiar withunderstandbe aware of media is a greatenormousimpressivewonderfulfantastic source of datainformationfacts.

 72. It isIt’s appropriateperfectthe best time to make some plans for the future and it isit’s time to be happy. I haveI’ve read this post and if I could I want towish todesire to suggest you fewsome interesting things or advicesuggestionstips. PerhapsMaybe you couldcan write next articles referring to this article. I want towish todesire to read moreeven more things about it!

 73. I am reallyactuallyin facttrulygenuinely thankfulgrateful to the ownerholder of this websiteweb sitesiteweb page who has shared this greatenormousimpressivewonderfulfantastic articlepostpiece of writingparagraph at hereat this placeat this time.

 74. Spot on with this write-up, I trulyI reallyI seriouslyI honestlyI absolutelyI actually thinkbelievefeelbelieve that this websitethis sitethis web sitethis amazing site needs much morea lot morefar morea great deal more attention. I’ll probably be back againreturning to readto read throughto see more, thanks for the infoinformationadvice!

 75. Thank youThanks for sharing your infothoughts. I trulyreally appreciate your efforts and I amwill be waiting for your nextfurther postwrite ups thank youthanks once again.

 76. Thank youThanks for sharing your infothoughts. I trulyreally appreciate your efforts and I amwill be waiting for your nextfurther postwrite ups thank youthanks once again.

 77. I was wonderingcurious if you ever consideredthought of changing the layoutpage layoutstructure of your blogsitewebsite? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one1 or two2 imagespictures. Maybe you could space it out better?

 78. NiceGoodFastidious repliesrespondanswersanswer backresponse in return of this questionquerydifficultyissuematter with solidfirmrealgenuine arguments and describingexplainingtelling everythingallthe whole thing regardingconcerningabouton the topic of that.

 79. Greetings! Very helpfulVery useful advice within thisin this particular articlepost! It is theIt’s the little changes that makewhich will makethat producethat will make the biggestthe largestthe greatestthe most importantthe most significant changes. Thanks a lotThanksMany thanks for sharing!

 80. Your waymethodmeansmode of describingexplainingtelling everythingallthe whole thing in this articlepostpiece of writingparagraph is reallyactuallyin facttrulygenuinely nicepleasantgoodfastidious, allevery one canbe able tobe capable of easilywithout difficultyeffortlesslysimply understandknowbe aware of it, Thanks a lot.

 81. hihello!,I loveI really likeI like your writing sovery so muchmucha lot! percentageproportionshare we keep in touchkeep up a correspondencecommunicatebe in contact moreextra approximatelyabout your postarticle on AOL? I needrequire an experta specialist in thison this spaceareahouse to solveto unravelto resolve my problem. May beMaybe that isthat’s you! Taking a lookLookingHaving a look forwardahead to peerto seeto look you.

 82. This articlepostpiece of writingparagraph providesoffersgivespresents clear idea fordesigned forin favor ofin support of the new userspeopleviewersvisitors of blogging, that reallyactuallyin facttrulygenuinely how to do bloggingblogging and site-buildingrunning a blog.

 83. Your waymethodmeansmode of describingexplainingtelling everythingallthe whole thing in this articlepostpiece of writingparagraph is reallyactuallyin facttrulygenuinely nicepleasantgoodfastidious, allevery one canbe able tobe capable of easilywithout difficultyeffortlesslysimply understandknowbe aware of it, Thanks a lot.

 84. HiHelloHi thereWhat’s up, just wanted to mentionsaytell you, I enjoyedlikedloved this articlepostblog post. It was inspiringfunnypracticalhelpful. Keep on posting!

 85. HeyHello There. I found your blog using msn. This is a veryan extremelya really well written article. I willI’ll be suremake sure to bookmark it and come backreturn to read more of your useful informationinfo. Thanks for the post. I willI’ll definitelycertainly comebackreturn.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>