Noutăți

Aviz etapa a III-a şi a IV-a

576857548a67d

AVIZ!    Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei de concurs și candidatul la funcția de director al instituției de învățământ general despre data și ora desfășurării etapei a III-a și a IV-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de director. Locul desfăşurării concursului: Direcția Învățământ a CR Ocnița Nr. d/o Instituția Candidați Data Ora  1. Liceul Teoretic „M. Eminescu” ...

Read More »

Aviz concurs etapa a II-a

images5

AVIZ! Anunțăm candidații la funcția de director al instituției de învățământ general: I. P. L. T. „M. Eminescu” din or. Otaci despre data, ora și locul desfășurării evaluării cunoștințelor profesionale și manageriale (testarea). Data: 14 ianuarie 2020 Ora: 14.00. Locul: Direcția Învățământ Ocnița, Centrul metodic (biroul nr.203). Important! În conformitate cu Instrucțiunea cu privire la evaluarea candidaților la funcția de ...

Read More »

Aviz concurs etapa a I-a

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f

AVIZ!    Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director ai instituțiilor de învățământ general despre data și ora desfășurării etapei I-a a concursului pentru funcția de director. Locul desfășurării concursului: Direcția Învățământ a CR Ocnița Nr. d/o Instituția Candidați Data Ora 1 I. P. L. T. „M. Eminescu”, or. Otaci Goncear Liudmila ...

Read More »

Decizia CR Ocnița nr. 6/7 din 24 decembrie 2019

images

Se publică Decizia CR Ocnița nr. 6/7 din 24 decembrie 2019 cu  privire la modificarea deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” Documentul poate accesat aici:-> Decizia CR nr 6-7 din 24122019

Read More »

Decizia CR Ocnița nr. 6/3 din 24 decembrie 2019

images

Se publică Decizia CR Ocnița nr. 6/3 din 24 decembrie 2019 „Cu  privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe a unor instituţii bugetare”. Documentul poate accesat aici:->Decizia CR nr 6-3 din 24122019

Read More »

Aviz desemnare învingători concurs

576857548a67d

În urma desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de şef SAP şi pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP au fost desemnaţi următorii învingători: — la funcţia de şef SAP – dl Goreacii Ruslan; — la funcţia de pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP – dna Plămădeală Veronica.

Read More »

Seminarul managerilor școlari în I.P. Gimnaziul «V. Tonu» din s. Dîngeni

http://www.dreamstime.com/stock-photos-teamwork-book-logo-image25330083

La data de 26 decembrie 2019, în IP Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni s-a desfășurat seminarul managerilor școlari cu genericul „Gestionarea eficientă a documentației școlare în conformitate cu Nomenclatorul în vigoare”.    Moderatorul seminarului, doamna Popov Valentina, directorul gimnaziului, prin diverse forme și metode de lucru împreună cu managerii școlari au identificat și studiat tipurile de documentație școlară conform Nomenclatorului în ...

Read More »

Seminarul raional al profesorilor de geografie

SG

În conformitate cu planul de activitate al DÎ a CR Ocniţa pentru luna decembrie, la data de 27.12.2019 în cabinetul de informatică al L.T. „M. Sadoveanu” şi-a desfășurat lucrările seminarul raional al profesorilor de geografie cu genericul „Implementarea diferitor TIC în procesul de predare – evaluare la lecţiile de geografie”      Obiectivele seminarului:    — Stabilirea rolului TIC în realizarea ...

Read More »

Seminarul raional al profesorilor de matematică

SM

La data de 27 decembrie 2019 în raionul Ocnița s-a desfășurat seminarul metodologic ,,Rezultatele implementării curriculumului 2019 la disciplina Matematică în clasele a V-a și a X-a”.  Profesorii de matematică au discutat rezultatele elevilor în procesul de implementare a noului curriculum,  au făcut schimb de experiență referitor la realizarea proiectului STEM și STEAM în clasa a V-a  și au prezentat ...

Read More »

Seminarul raional al profesorilor de informatică

sr

    În conformitate cu planul de activitate al DÎ a CR Ocniţa pentru luna decembrie, la data de 27.12.2019 în cabinetul de informatică al L.T. „M. Sadoveanu” şi-a desfășurat lucrările seminarul instructiv-metodic cu profesorii de informatică cu genericul: „Mediul de programare SCRATCH – inițiere în programare. Sugestii și propuneri asupra itemilor propuși la olimpiada raională la informatică”.     Obiectivele seminarului: ...

Read More »