Activități

Atenţie! Examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat!

Persoanele care doresc să susţină examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat, pot depune, în perioada 10.01.2018-15.02.2018, o cerere pe numele Liceului Teoretic „Gh. Biruitorul”, or. Ocniţa (instruire în limba rusă) sau Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa (instruire în limba română), Centrele de susţinere a examenelor de absolvire a gimnaziului pentru candidaţii externi. La cerere, candidatul anexează ...

Read More »

Seminar de bune practici cu directorii adjuncţi pentru instruire desfăşurat în gimnaziul Hădărăuţi

La data de 03 noiembrie 2017 gimnaziul Hădărăuţi a găzduit seminarul de bune practici cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ general din raionul Ocniţa. Genericul seminarului ,,Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale” a fost una din recomandările comisiei raionale de atestare care s-a convins de dificultățile ce le înfruntă cadrele didactice, ce confirmă gradul didactic doi la elaborarea ...

Read More »

Seminare organizate în septembrie de Serviciului de Asistență Psihologică

Conform Planului de activitate a Serviciului de Asistență Psihologică, la 27 septembrie s-a desfășurat seminarul pentru Președinții CMI din învățământul general cu genericul „Suport în proiectarea didactică din perspectiva individualizării și diferențierii procesului educațional”, moderator – Capmoale Tatiana, pedagog SAP. La solicitarea Președinților CMI, accentul a fost pus pe elaborarea PEI și adaptări curriculare. Au fost prezenți 22 participanți, dintre ...

Read More »

reuniunea metodica cu Președinții CMI şi CDS

Conform planului de activitate a DÎ la data de 17 august, SAP a desfășurat reuniunea metodica cu Președinții CMI, iar pe 18 august cu cadrele didactice de sprijin, psihologii școlari și logopezii. Ca bază în activitate au fost luate recomandările metodologice ale Ministerului Educației, privind organizarea reuniunilor metodice. Genericul reuniunii cu președinții CMI a fost „Rolul CMI în asigurarea și ...

Read More »

RAPORT întocmit în urma evaluării frontale IET din s. Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Naslavcea, Lipnic

Extras din raport DÎ IET ,, Romanița,, s.Gîrbova Extras din raport DÎ IET ,,Andrieș,, s.Grinăuți-Moldova Extras din raport DÎ IET ,,Capelica,, s.Naslavcea Extras din raport DÎ IET ,,Îngerașii mamei,, s.Lipnic

Read More »

ATENȚIE! CONCURS!

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Ocnița anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii de învăţământ general: • Gimnaziul ,,Olga Cobîleanscaia”, s. Unguri • Gimnaziul Mihălășeni • Gimnaziul Grinăuţi-Moldova aviz_concurs_22.06.2017 bibliografia-concursului-22.06.2017

Read More »