Recent Posts

Decizia CR Ocnița nr. 6/7 din 24 decembrie 2019

images

Se publică Decizia CR Ocnița nr. 6/7 din 24 decembrie 2019 cu  privire la modificarea deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” Documentul poate accesat aici:-> Decizia CR nr 6-7 din 24122019

Read More »

Decizia CR Ocnița nr. 6/3 din 24 decembrie 2019

images

Se publică Decizia CR Ocnița nr. 6/3 din 24 decembrie 2019 „Cu  privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe a unor instituţii bugetare”. Documentul poate accesat aici:->Decizia CR nr 6-3 din 24122019

Read More »

Aviz desemnare învingători concurs

576857548a67d

În urma desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de şef SAP şi pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP au fost desemnaţi următorii învingători: — la funcţia de şef SAP – dl Goreacii Ruslan; — la funcţia de pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP – dna Plămădeală Veronica.

Read More »