Recent Posts

Aviz desemnare învingători concurs

576857548a67d

În urma desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de şef SAP şi pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP au fost desemnaţi următorii învingători: — la funcţia de şef SAP – dl Goreacii Ruslan; — la funcţia de pedagog învăţământ primar şi secundar general în cadrul SAP – dna Plămădeală Veronica.

Read More »

Seminarul managerilor școlari în I.P. Gimnaziul «V. Tonu» din s. Dîngeni

http://www.dreamstime.com/stock-photos-teamwork-book-logo-image25330083

La data de 26 decembrie 2019, în IP Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni s-a desfășurat seminarul managerilor școlari cu genericul „Gestionarea eficientă a documentației școlare în conformitate cu Nomenclatorul în vigoare”.    Moderatorul seminarului, doamna Popov Valentina, directorul gimnaziului, prin diverse forme și metode de lucru împreună cu managerii școlari au identificat și studiat tipurile de documentație școlară conform Nomenclatorului în ...

Read More »

Seminarul raional al profesorilor de geografie

SG

În conformitate cu planul de activitate al DÎ a CR Ocniţa pentru luna decembrie, la data de 27.12.2019 în cabinetul de informatică al L.T. „M. Sadoveanu” şi-a desfășurat lucrările seminarul raional al profesorilor de geografie cu genericul „Implementarea diferitor TIC în procesul de predare – evaluare la lecţiile de geografie”      Obiectivele seminarului:    — Stabilirea rolului TIC în realizarea ...

Read More »