Seminarul managerilor școlari în I.P. Gimnaziul «V. Tonu» din s. Dîngeni

La data de 26 decembrie 2019, în IP Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni s-a desfășurat seminarul managerilor școlari cu genericul „Gestionarea eficientă a documentației școlare în conformitate cu Nomenclatorul în vigoare”.

   Moderatorul seminarului, doamna Popov Valentina, directorul gimnaziului, prin diverse forme și metode de lucru împreună cu managerii școlari au identificat și studiat tipurile de documentație școlară conform Nomenclatorului în vigoare. Pe parcursul activității au fost analizate minuțios modificările din Nomenclator precum urmează:

  • Documentația cadrelor didactice
  • Documentația diriginților de clasă
  • Documentația comisiilor metodice
  • Documentația echipei manageriale

    În calitate de experți au fost colaboratorii Direcției de Învățământ a CR Ocnița care s-au expus referitor la elaborarea și corectitudinea sarcinilor realizate.

   Șeful Direcției Învățământ dl Ivan Zaharco și șeful adjunct a Direcției Învățământ dna Alla Toncoglaz au oferit informații utile despre modificările Nomenclatorului în vigoare.

   Managerii școlari au relatat despre bunele practici în instituțiile sale și profitând de această ocazie au elaborat o scrisoare a dorințelor adresate Consiliului Raional.

Atelierul de lucru a atins scopul și obiectivele preconizate.

IMG_20191226_094852 IMG_20191226_094859 IMG_20191226_094917 IMG_20191226_095010 IMG_20191226_095020 IMG_20191226_095030 IMG_20191226_095708 IMG_20191226_095833 IMG_20191226_095840 IMG_20191226_095847 IMG_20191226_100120 IMG_20191226_100257 IMG_20191226_100335 IMG_20191226_100427 IMG_20191226_100440 IMG_20191226_100527 IMG_20191226_100745 IMG_20191226_101437 IMG_20191226_101615 IMG_20191226_101708 IMG_20191226_101715 IMG_20191226_101844 IMG_20191226_101855 IMG_20191226_101905 IMG_20191226_101921 IMG_20191226_101951 IMG_20191226_102008 IMG_20191226_104531 IMG_20191226_114630 IMG_20191226_114808 IMG_20191226_120716

Check Also

De 1 martie