Seminarul raional al profesorilor de geografie

În conformitate cu planul de activitate al DÎ a CR Ocniţa pentru luna decembrie, la data de 27.12.2019 în cabinetul de informatică al L.T. „M. Sadoveanu” şi-a desfășurat lucrările seminarul raional al profesorilor de geografie cu genericul „Implementarea diferitor TIC în procesul de predare – evaluare la lecţiile de geografie”
     Obiectivele seminarului:
   — Stabilirea rolului TIC în realizarea finalităţilor educaţionale la disciplina Geografia;
   — Formarea profesorilor de geografie pentru promovarea şi implementarea TIC în instituţiile unde activează;
— Familiarizarea profesorilor de geografie cu unele instrumente digitale ce pot fi aplicate pe scară largă în cadrul lecţiilor de geografie;
— Formarea abilităţilor elementare de utilizare a aplicaţiei SMART Notebook.

Activităţile desfăşurate în cadrul seminarului:

1. Elaborarea prezentărilor utilizând https://prezi.com
Moderator — Gladiuc Ala, profesoară de geografie la L. T. „C. Stamati”.

2. Evaluarea cunoştinţelor elevilor prin intermediul testelor elaborate cu utilizarea https://onlinetestpad.com/ru
Moderator — Plămădeală Lora, profesoară de geografie la Gimnaziul Lencăuţi, şefa Comisiei metodice raionale a profesorilor de geografie.

3. Iniţiere în utilizarea aplicaţiei SMART Notebook.
Moderator — Plămădeală Dinu, specialist superior SPEM DÎ a CR Ocniţa.

În continuare urmează câteva secvenţe foto de la seminar:IMG_20191227_094856 IMG_20191227_094910 IMG_20191227_095011 IMG_20191227_095107_HDR IMG_20191227_095133_HDR IMG-00d4e5e9239617186167afd0d5e75dff-V IMG-732faa768861d0cced2d428e1c2feb4c-V IMG-d8d8510484d2aa13a7ec2bad5acf1e01-V IMG-da3d3f5e7aa9267262abf5b4b387aa2f-V IMG-e2cb750b9d64607a651adc20c44df563-V IMG-ec61d2474e7a6fca9bd1407d4cc92ba6-V

Check Also

De 1 martie