Recent Posts

Împreună pentru o educație mai bună – de calitate

http://www.dreamstime.com/stock-photos-teamwork-book-logo-image25330083

Sâmbătă, 08 februarie 2020, în incinta LT „M. Sadoveanu”, Ocnița a avut loc o întâlnire a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile  de învățământ din raion cu administrația Universității de Studii Politice şi Economice Europene, „Constantin Stere”  din Chișinău — rectorul dl Gheorghe Avornic,  prorectorii Valentina Coptileț și Cătălin Bordeianu.  În cadrul  evenimentului au fost înmânate certificate de formare continuă ...

Read More »

Concursul ,,Pedagogul anului 2020” la Ocnița

PA2020

În perioada 28-29 ianuarie 2020 s-a desfășurat concursul raional ,,Pedagogul anului 2020”, etapa raională, unde au concurat 9 participanți: 4 învățători de la treapta primară și  5 profesori de la treapta gimnazială. Concursul a fost organizat în scopul: sporirii prestigiului profesiei de pedagog; stimulării activității creative a acestuia; promovării experienței avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi formare ...

Read More »

Informaţii utile pentru candidaţii la examenul de bacalaureat, sesiunea 2020

-bU9trp6_400x400

Accesând referinţa de mai jos, puteţi lua cunoştinţă cu toate detaliile ce ţin de susţinerea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea 2020 http://aee.edu.md/content/informa%C8%9Bii-utile-pentru-candida%C8%9Bii-la-examenul-na%C8%9Bional-de-bacalaureat  

Read More »