Atenţie! Examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat!

Persoanele care doresc să susţină examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat, pot depune, în perioada 10.01.2018-15.02.2018, o cerere pe numele Liceului Teoretic „Gh. Biruitorul”, or. Ocniţa (instruire în limba rusă) sau Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa (instruire în limba română), Centrele de susţinere a examenelor de absolvire a gimnaziului pentru candidaţii externi.
La cerere, candidatul anexează situaţia şcolară a ultimului an de studii şi copia actului de identitate.
La susţinerea examenelor de absolvire, în regim de externat, a gimnaziului se pot înscrie persoanele care au atins vârsta de 16 ani şi au însuşit, în mod individual, conţinutul curricular pentru nivelul de învăţământ respectiv.
Persoanele care solicită susţinerea examenelor de absolvire a gimnaziului în regim de externat sunt admise la examen în urma susținerii probelor de diferenţă de programă pentru certificarea gradului de însuşire a materiei la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, anul de studii 2017-2018, pentru ultima clasă de gimnaziu. Consultaţii şi susţinerea probelor de diferenţă de programă vor fi organizate în perioada martie – aprilie 2018 în instituţiile de învăţământ sus menţionate. Candidații beneficiază, deopotrivă, de serviciile bibliotecii, cabinetelor, laboratoarelor instituțiilor de învățământ respective.
Persoanele care solicită susţinerea examenelor de absolvire a gimnaziului în regim de externat susțin examenele de absolvire a gimnaziului în aceleași condiții ca și ceilalți candidați.

Check Also

De 1 martie