Noutăți

Seminar teoretico-practic cu cadrele didactice de limba și literatura română

     În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Învățământ a CR Ocnița şi în scopul schimbului de experienţă a cadrelor didactice, la 18 februarie 2020, în incinta IP Gimnaziul Bîrnova, a fost organizat şi desfăşurat Seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice de limba și literatura română, având subiectul „Evaluarea, instrument de asigurare a succesului elevului la limba și literatura română”. ...

Read More »

Aviz etapa a II-a a concursului la funcţia de director al instituției de educaţie timpurie

AVIZ! Primăria Mereşeuca anunță candidații la funcția de director al instituției de educaţie timpurie I.P. Grădiniţa „Merişor” din satul Mereşeuca despre data, ora și locul desfășurării evaluării cunoștințelor profesionale și manageriale (testarea)                Data: 24 februarie 2020, ora: 10.00 Locul: Direcția Învățământ a CR Ocnița, Centrul metodic (biroul nr.203) Important! În conformitate cu Instrucțiunea cu privire la evaluarea candidaților la funcția ...

Read More »

Împreună pentru o educație mai bună – de calitate

Sâmbătă, 08 februarie 2020, în incinta LT „M. Sadoveanu”, Ocnița a avut loc o întâlnire a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile  de învățământ din raion cu administrația Universității de Studii Politice şi Economice Europene, „Constantin Stere”  din Chișinău — rectorul dl Gheorghe Avornic,  prorectorii Valentina Coptileț și Cătălin Bordeianu.  În cadrul  evenimentului au fost înmânate certificate de formare continuă ...

Read More »

Concursul ,,Pedagogul anului 2020” la Ocnița

În perioada 28-29 ianuarie 2020 s-a desfășurat concursul raional ,,Pedagogul anului 2020”, etapa raională, unde au concurat 9 participanți: 4 învățători de la treapta primară și  5 profesori de la treapta gimnazială. Concursul a fost organizat în scopul: sporirii prestigiului profesiei de pedagog; stimulării activității creative a acestuia; promovării experienței avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi formare ...

Read More »

Informaţii utile pentru candidaţii la examenul de bacalaureat, sesiunea 2020

Accesând referinţa de mai jos, puteţi lua cunoştinţă cu toate detaliile ce ţin de susţinerea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea 2020 http://aee.edu.md/content/informa%C8%9Bii-utile-pentru-candida%C8%9Bii-la-examenul-na%C8%9Bional-de-bacalaureat  

Read More »

Aviz concurs director IET «MERIŞOR» din s. Mereşeuca

Primăria satului Mereșeuca, raionul Ocnița anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției de Educație Timpurie (grădinița de copii „Merișor”). Detalii aici -> AVIZ CONCURS DIRECTOR IET _MERIŞOR Aici poate fi găsită şi Bibliografia Concursului_director IET

Read More »

Aviz desemnare învingător concurs la funcția de director

În urma desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de director al I. P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Otaci a fost desemnată ca învingător dna Liudmila Goncear.

Read More »