Fashion

ATENŢIE!!! Prelungirea termenului de desfășurare a primei etape a concursului la funcția de director!

AVIZ! Anunțăm candidații la funcția de director al următoarelor instituții de învățămînt general: Gimnaziul Vălcineţ, Gimnaziul „O.Cobîleanskaia” s.Unguri, Şcoala sportivă Ocniţa, despre prelungirea termenului de desfășurare a primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pînă la reîntoarcerea din concediul anual a colectivelor instituțiilor de învățămînt general avizate mai sus.

Read More »

ATENȚIE! CONCURS!

ATENȚIE! CONCURS! Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii de învăţămînt general BIBLIOGRAFIA_CONCURSULUI_LA_FUNCŢIA_DE DIRECTOR CONDIŢII_DE_PARTICIPARE_LA_CONCURS

Read More »

Atmosferă pascală la grădinița ,,Romanița” din localitatea Gîrbova

Azi îngerii din cer coboară Cu lumină sfîntă ne-nconjoară. Azi tot pămîntul cîntă-n lung și lat E Paștele –Hristos a înviat! Paștele e cea mai importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează învierea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. În fiecare an creștinii se pregătesc cu o deosebită străduință pentru a întîmpina Învierea domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea de Paști e așteptată ...

Read More »

Concursul raional ”Securitatea la trafic înseamnă viață” 2016.

La data de 23 aprilie 2016 pe teritoriul LT”Gh.Biruitorul ”Ocnița s-a desfășurat concursul raional ”Securitatea la trafic înseamnă viață” 2016. Au participat 5 echipe din instiuțiile de învățămînt preuniversitar din raion: ”Pietonii” din gimnaziul Hădărăuți, ”Semaforul ” LT ”Gh.Biruitorul” Ocnița, ”Pietonii” gimnaziul Mihălășeni, ”Girofarul” LT ”C.Stamati” c.Ocnița, ”Observatorul” LT”M.Sadoveanu” or.Ocnița. Direcția de Învățămînt , Șef Ion Zaharco a organizat și ...

Read More »

Bilunarul ecologic- acțiune de amenajare și salubrizare a mediului

Motto : “ Natura este casa mea, a ta, a tuturor!!! Tradițional, în fiecare primăvară, este organizată o campanie de salubrizare a localităților noastre .Și în acest an în întreaga țară se desfășoară Bilunarul ecologic. El are drept obiectiv implicarea activă a tuturor tinerilor în acţiuni de ecologizare a mediului şi promovarea unui mod de viaţă sănătos. Aceste acţiuni se ...

Read More »

«Școala incluzivă — o școală deschisă pentru toți»

„Toate se schimbă şi noi, trebuie să ne schimbăm, de asemenea…” (Ovidiu, Metamorfoze) În ultimii ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea învăţămîntului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale ...

Read More »

Formare continuă la nivel local

În condiţiile modernizării procesului de învăţămînt, este necesar să se asigure îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului de formare profesională a cadrelor didactice şi manageriale. La capitolul ,,Formarea profesională continuă”, în baza cadrului legal Codului Educaţiei Republicii Moldova (art.l33) şi Programul Strategic de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Ocniţa, pentru anii 2016-2020 (decizia Consiliului Raional Ocniţa nr 9/5 din 16.12.2015), Centrul ...

Read More »

Masa rotundă „Sindicatele în protecţia Femeiei”

,,La începutul tuturor lucrurilor mărețe se află o femeie” Primăvara plutește în aer.Ea este renaștere, un nou început. Începutul nu numai pentru natură, dar și pentru omenire. Dar ce fel de început fără femeie. Ziua în care Dumnezeu a creat femeia a fost cu siguranță o zi de primăvară. Și de atunci femeia a devenit forța motrice a vieții, o ...

Read More »