Masa rotundă „Sindicatele în protecţia Femeiei”

,,La începutul tuturor lucrurilor mărețe se află o femeie”
Primăvara plutește în aer.Ea este renaștere, un nou început. Începutul nu numai pentru natură, dar și pentru omenire. Dar ce fel de început fără femeie. Ziua în care Dumnezeu a creat femeia a fost cu siguranță o zi de primăvară. Și de atunci femeia a devenit forța motrice a vieții, o regină: nimic nu se face decît prin ea și pentru ea.
La data de 5 martie, 2016, Consiliul Interramural Teritorial al Sindicatului din raionul Ocnița, împreună cu organizațiile sindicale din raion: «Sănătate”, „Telecomunicații”, cultură și agricultură, învăţămînt, „Sindasp”, uzina „Fiting”, „Paza de stat”, sincomservice, „Moldsindcoopcomerţ”, „Red-nord-vest” au desfăşurat o masă rotundă consacrată femeilor în ajunul sărbătorii de 8 martie. Au participar 80 femei. Activitatea s-a desfăşurat în incinta restaurantului ,,Vivat”.
43 (1)
Masa rotundă a fost moderată de către doamna Sturzinschi Ecaterina, președinta CIT al Sindicatului din Ocnița. Doamna a vorbit despre prioritățile membrilor de sindicat în apărarea drepturilor salariaților, activitatea CITS Ocniţa în domeniul protecţiei membrilor de sindicat şi anume Doamnelor, propunerile CNSM la proiectul Legii bugetului de asigurărilor sociale de stat pe anul 1016, Programul de Ţară privind Munca Decentă pentru anii 2016-2020.
5
Ca invitați de onoare au fost președintele raionului Vasile Romaniuc, care a menţionat că Consiliul raional în politica sa prioritar e respectarea legislaţiei și crearea condiţiilor de muncă şi trai ai cetăţenilor din raion. Vicepreședintele Andrei Ţopa, care au venit cu un cuvînt de felicitare către doamnele participante la masa rotundă şi le-a informat despre activitatea Consiliului raional în domeniul problemelor sociale din raion a menţionat că s-a îmbunătăţit condiţiile de activitate a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare, reparaţie la spitalul raional, a acordat ajutor familiilor vulnerabile, se alimenteză din fondul raional 218 copii din clasele gimnaziale ect..
1
Dna Capmoale Lucia a vorbit despre actrivitatea şi condiţiile femeilor din direcţia Asistenţă Socială, serviciile acordate, problemele şi soluţionarea lor. Dna Liciu Natalia a vorbit despre Serviciile acordate în sistemul de Asigurare medicală şi problemele parvenite. Preşedinta ONG „Stimul ” Oxana Zavidei a vorbit despre serviciile acordate femeilor prezentînd telefoane de contact în caz de abuz de violenţă ori alte situaţii critice. Au adus un omagiu femeei mame, soție, prietenă, fiică și colegă. Atmosfera de sărbătoare a fost susținută de către copiii Centrului de creație din Ocnița, îndrumați de domnul Simion Rînja și doamna Ana Suslina. Copiii au venit cu o suită de cîntece și dansuri.
6
Sărbătoarea a continuat cu concursul devenit deja tradițional ,,Regina sindicalistă”. Obiectivele concursului fiind propagarea gustului estetico-cultural, al stimei și al respectului față de frumusețea spirituală și fizică a femeii, dar și promovarea activității sindicaliste în raion.La concurs au participat 7 tinere ce activează în una din organizațiile sindicale ce intră în componența CITS Ocnița.
8
Probele de concurs au fost:
Prima probă ,,Grație și inteligență”, la care concurentele și-au făcut prezentarea folosind poezia, cîntecul, gesticulația.
Proba a doua ,,Clipa siderală”.La această probă concurentele au pregătit din timp un dans, cîntec, poezie.
Proba a treia ,,Inteligență”.La această probă concurentele au răspuns la 2 întrebări unde au demonstrat simț al umorului, nivelul inteligenței, cunoașterea structurilor sindicale, a activității sindicale, abilități de comunicare și găsire a soluțiilor din situații neprevăzute.
Proba a patra ,,E seară astrală”.La această probă concurentele și-au demonstrat bunul simț și gust de a prezenta o rochie de seară, și în dependență de stilul rochiei, respectiv coafura, machiajul, încălțămintea.
Toate tinerele au fost bine pregătite, au dat dovadă de bun simț, creativitate, inteligență, de aceea juriului i-a revenit o misiune pe cît de onorifică, pe atît de dificilă. Dar concursul rămîne concurs și în final a fost aleasă ,,Regina sindicalistă anul 2016”, care a devenit Piscun Tatiana din gimnaziul Călărășeuca.
Viceregină a fost desemnată Untu Andriana – cadru de sprijin din gimn. Grinăuţi- Moldova,
„Miss Intelegenţă”- Arseniuc Anna. Profesor de limba rusă de la LT „Mihai Eminescu”, Otaci.
,,Miss Graţie” — Guţu Olesea- educator la grădiniţa satul Ocniţa
,,Miss Receptivă ”- bucătar la gimn. Hădărăuţi
,,Miss Activistă”- Colac Marina — educatoare la grădiniţa sat. Sauca
,,MissTandreţă”- Gorenciuc Elena — cadru de sprijin la gimn. Vălcineţ.
Participantele au fost decorate cu medalii şi cadouri de preţ.
Titlurile au fost înmînate de către Președintele juriului- domnul președinte al raionului Ocnița, Vasile Romaniuc. Domnul Ţopa Andrei a venit cu un cuvînt de felicitare pentru participante urîndu-le noi succese și realizări.
Activitatea a finalizat cu o horă a tuturor participanților la masa rotundă și concursul ,,Regina sindicalistă”. Astfel de activități sînt binevenite, ele favorizînd promovarea unei colaborări și comunicări între membrele sindicaliste.
Bodiu Liliana, liderul organizației

Check Also

De 1 martie

Добавить комментарий