NOTĂ INFORMATIVĂ

Referitor la activitatea SAP pe parcursul lunii noiembrie

Pentru evaluarea complexă  au fost referiți 42 elevi din 11 instituții preuniversitare.

Pînă la 24 noiembrie au fost evaluați   30  elevi. La solicitarea DASPF au fos evaluați 2 copii  hipoacuzi severi. Pentru  fiecare copil evaluat se  perfectează raportul , cu recomandările  de rigoare.

D-na Elena Petrovskaia, psiholog,   la data de 18 noiembrie, a desfășurat un seminar    pentru  învățătorii  clasei  I  cu genericul ” Trainingul psihologic – o metodă importantă în  dezvoltarea și   formarea  personalității școlarului”.  Celor 22 de participanți  li s-a oferit un  bogat suport metodologic și  au fost dezvăluite  pe larg importanța  emoțiilor pozitive în dezvoltarea personalității copilului,  diagnosticarea  copilului după metoda  Vengher ”desenul Omului”, programul  O. E. Huhlaeva ”Scărița bucuriei” și  scopul ei în psihocorecție,  etc. La data de 20-21 noiembrie a participat la seminarul republican  organizat de CRAP,  pe 18, 24 noiembrie  a participat în procesele de judecată,  la necesitate oferă și asistență psihologică  copiilor și părinților acestora.

D-na Tatiana Capmoale, pedagog, deși se află în această lună în concediu, a participat la 16 noiembrie la seminarul republican organizat de CRAP, a participat la seminarul regional în cadrul proiectului ” O lume de văzut” la 20 noiembrie     stagiul II la Universitatea de Stat din Bălți, desfășoară și activitatea de mentorat pentru  profesor – practicant  de la Universitatea de Stat ”A. Russo”din or. Bălți, anul IV.

sem foto 1

D-na  Liliana Ovcinicov, logoped,  zilnic  oferă asistență logopedică  elevilor cu necesitățile respective.

La 11 noiembrie a fost organizat și desfășurat  seminarul  pentru CDS  în LT ”C. Stamati”  cu genericul ”Rolul și responsabilitățile CDS în Centrul de Resurse pentru educația incluzivă”, moderatorii căruia au fost Angela Țurțurica – Președintele CMI, Prodan Svetlana – CDS, Ana Malai – psiholog școlar.  Din start a fost desfășurată o excursie în CREI,  unde au fost demonstrate materialele cu care se lucreză în CREI de către CDS  și psiholog, apoi au  fost abordate  subiecte  cu referire la  ”rolul CMI în monitorizarea activității CDS” – A. Țurțurica,  ”Activitatea și responsabilitatea CDS.”, ”CREI – un centru prietenos  copiilor cu CES și nu numai..” – S. Prodan,  ”Rolul psihologului în activitatea CDS” – A. Malai.  Concomitent au fost demonstrate  mapele cu documente, conform nomenclatorului, de care dispune CDS, CREI,  psihologul.  Apoi a fost organizat lucrul în grup la elaborarea unui plan de  intervenție personalizat – moderator S. Prodan.  Colaboratorii SAP , la cererea CDS au oferit un  suport practico – metodic  pentru terapii logopedice  —  Liliana Ovcinicov, Fișa postului CDS – Tatiana Capmoale.  În cadrul debrifării seminarului, toți participanții  au menționat  următoarele: seminarul a fost organizat și desfășurat la un nivel înalt atît din punct de vedere științific cît și practic,  foarte utile informațiile  prezentate, documentația perfectată, aranjată, stocată  conform cerințelor actuale,  o colaborare de invidiat între  administrația instituției, Președintele CMI, CDS și psiholog (deși e tînăr în activitate dar foarte responsabil și receptiv).  Pentru viitor CDS au solicitat  un schimb de experiență  cu activitățile desfășurate  pe domenii de activitate a CDS, terapii specifice.

Țin să aduc mulțumiri administrației instituției în frunte cu managerul Ina Perjun, pentru asigurarea codițiilor foarte bune pentru organizarea acestui seminar; moderatorilor  pentru  desfășurare și punere la dispoziția participanților un valoros set de materiale utile în activitatea zilnică a CDS,  participanților pentru participare și implicare activă . Tuturor mari succese pentru viitor  și realizări frumoase.

La data de 17 noiembrie , s-a desfășurat  seminarul  cu organizatorii, unde au participat și psihologii școlari,   în LT ”GH. Biruitorul”. În cadrul procesului de monitorizare a  procesului de  școlaritate a copiilor dezinstituționalizați (ordinul nr.102, din 02.09.2015), desfășurat  de  SAP  s- a constatat  insuficientă activitatea psihologului  în procesul incluziunii școlare. Din aceste considerente , în cadrul acestui  seminar a fost  repartizat  psihologilor o mapă  cu  materiale  ce țin de activitatea  lor.

 

Șef Serviciu Asistență Psihopedagogică                   Victoria Cazacu

Добавить комментарий