Recent Posts

Împreună pentru o educație mai bună – de calitate

Sâmbătă, 08 februarie 2020, în incinta LT „M. Sadoveanu”, Ocnița a avut loc o întâlnire a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile  de învățământ din raion cu administrația Universității de Studii Politice şi Economice Europene, „Constantin Stere”  din Chișinău — rectorul dl Gheorghe Avornic,  prorectorii Valentina Coptileț și Cătălin Bordeianu.  În cadrul  evenimentului au fost înmânate certificate de formare continuă ...

Read More »

Concursul ,,Pedagogul anului 2020” la Ocnița

În perioada 28-29 ianuarie 2020 s-a desfășurat concursul raional ,,Pedagogul anului 2020”, etapa raională, unde au concurat 9 participanți: 4 învățători de la treapta primară și  5 profesori de la treapta gimnazială. Concursul a fost organizat în scopul: sporirii prestigiului profesiei de pedagog; stimulării activității creative a acestuia; promovării experienței avansate şi inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi formare ...

Read More »