Seminar de bune practici cu directorii adjuncţi pentru instruire desfăşurat în gimnaziul Hădărăuţi

La data de 03 noiembrie 2017 gimnaziul Hădărăuţi a găzduit seminarul de bune practici cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ general din raionul Ocniţa.
Genericul seminarului ,,Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale” a fost una din recomandările comisiei raionale de atestare care s-a convins de dificultățile ce le înfruntă cadrele didactice, ce confirmă gradul didactic doi la elaborarea şi susţinerea Raportului de autoevaluare. Seminarul a fost pregătit de către directorul adjunct pentru instruire dna Burlac Galina și membrii comisiilor metodice din gimnaziu.
2
Obiectivele seminarului:
 Cerinţele unice faţă de organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare;
 Sugestii metodologice de elaborare a Raportului de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic I şi II, referitor la p.3: Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale.
Participanţii la seminar au vizitat muzeul satului Hădărăuţi, plasat în incinta gimnaziului, apoi au fost salutaţi de un grup de elevi care au oferit oaspeților cadouri confecționate la lecțiile de educație plastică cu profesoara Lazari Maria.
3
Dna Nina Vacari șef SMCFPC DÎ Ocnița, a elaborat şi a prezentat Ghidul de implementare a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general (cu noile modificări). Au fost prezentate sugestii metodologice de organizare şi desfăşurare corectă a procesului de atestare în baza legislaţiei în vigoare.
1
În cadrul trainingului, dna Galina Burlac a propus un model de prezentare a activităților desfășurate în baza indicatorilor de performanţă a competenţelor de specialitate şi tehnice/tehnologice.
Directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ din raion, împreună cu cadrele didactice din gimnaziul Hădărăuți, au elaborat modele de prezentări a activităţilor realizate în baza competenţelor psihosociale şi psihopedagogice. Suportul didactic primit va fi prezentat în cadrul activităţilor de diseminare destinat cadrelor didactice în instituţiile unde activează.
54

79

Obiectivele propuse au fost realizate, scopul seminarului de a ajuta cadrele didactice ce se atestează în elaborarea Raportului de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic doi şi întâi a fost atins.

Nina Vacari, şef SMCFPC, DÎ Ocniţa

Check Also

Atenţie! Examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat!

Persoanele care doresc să susţină examenele de absolvire a gimnaziului, în regim de externat, pot ...